CZ-5 JISZ3234

Thanh tròn đặc

CZ-5 JISZ3234

Thành Phần Vật Liệu

Đồng nguyên chất (Cu) 98.0 ~ 99.0%
Chromium (Cr) 0.5 ~ 1.5%
Ziconium (Zr) 0.05 ~ 0.25%
Electrical Conductivity (%IACS) 80.0 ~ 85.0%
Sức căng ( Tensile strength) 50 ~ 70 KSI
Hệ số giãn nở nhiệt ×106/K(20~300℃) 16.45
Tỉ trọng 8.89
Giới hạn nóng chảy 1080 C
Giới hạn kết tinh 1070 C
Modul đàn hỗi (kN/mm2) 117000
Độ dẫn nhiệt 187.0 Btu
Độ cứng 73 ~ 85 HRB

Ứng dụng

Đồng Crom CZ-5 JISZ3234 là hợp kim đồng crom được ứng dụng để làm điện cực hàn điểm và hàn đường liên tục. Ưu điểm, Đồng Crom CZ-5 JISZ3234 có độ dẫn điện cao, chịu nhiệt và chống biến dạng vì nhiệt tập trung lớn. Nên đây là một trong những loại vật liệu sử dụng làm Điện cực hàn bấm và hàn lăn có hiệu suất cao trong nền công nghiệp gia công hàng loạt.

Đồng hợp kim Crom dạng tròn đặc

Đồng hợp kim Crom dạng tròn đặc

Đồng Crom CZ-5 JISZ3234 có độ bền nhiệt và chống biến dạng tại nhiệt độ tập trung khi gia công hàn. Độ cứng cao và có khả năng gia công cơ tốt. Do đó, Đồng Crom CZ-5 JISZ3234 được ứng dụng chính gồm:

  • Điện cực máy hàn lăn / Seam welding
  • Điện cực hàn bấm, hàn điểm / Spot welding tips
  • Công tắc điện / Electrical switch gears
  • Khuân ép nhựa / Mold
  • Ống chao đổi nhiệt / Heat echanger tubes

Hiện nay, với như cầu thị trường và sản xuất - gia công, KOJAKO đã nhập khẩu lượng lớn các loại thanh tròn đặc hay gọi là láp đặc với đầy đủ các kích cỡ từ Ø4mm ~ Ø70mm với chiều dài 1000mm (1m). Tuy nhiên, các kích cỡ lớn hơn  thuộc Đồng hợp kim C18150 class II, Quý khách hàng sẽ phải chờ gia công sản xuất mới và thời gian nhập về từ 25~30 ngày làm việc.

Đồng Crom CZ-5 JISZ3234

Đồng Crom CZ-5 JISZ3234


ISO 9001 : 2015 CERTIFICATE 

ISO 9001 : 2015 CERTIFICATE